Κώδικας Δεοντολογίας Προπονητή - Επιστολή στον ΣΕΠΚ

Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ
16/6/2021''Αξιότιμε πρόεδρε, 

Προσπαθώντας να αξιοποιήσω τον ελεύθερο χρόνο μου ελέω πανδημίας, έγραψα έναν ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  για τον Έλληνα προπονητή, κάτι που πιστεύω ότι λείπει από τον χώρο μας.

Μελέτησα τους κώδικες άλλων αθλημάτων και δανείστηκα πολλά στοιχεία από αυτούς. Με εντυπωσίασε  μάλιστα ότι κάποια αθλήματα έχουν κάτι ανάλογο εδώ και πολλά χρόνια.

Είναι ένας κώδικας ο οποίος θα μας βοηθήσει στο να έχουμε μια κοινή φιλοσοφία στην συμπεριφορά μας ως προπονητές, προασπίζοντας τον κλάδο μας και κυρίως προστατεύοντάς τον από τον ίδιο μας τον (κακό) εαυτό.

Νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει μια διαβούλευση υπό την αιγίδα του ΣΕΠΚ για το θέμα αυτό και όλοι μαζί να καταλήξουμε σε έναν ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ο οποίος θα μας αντιπροσωπεύει απόλυτα και θα μας δώσει την δυνατότητα να είμαστε πιο ενωμένοι. Στην διαβούλευση αυτή θα συμπληρωθεί και το άρθρο ''ΚΥΡΩΣΕΙΣ'' το οποίο δεν έχω συμπληρώσει καθώς νομίζω ότι μόνο θεσμικά μπορεί να συμπληρωθεί.

Σας ευχαριστώ''


ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Άρθρο 1ο 

Α) Ο προπονητής καλαθοσφαίρισης  είναι εργαζόμενος. Ταυτόχρονα διδάσκει και διαμορφώνει  τον  Έλληνα καλαθοσφαιριστή, συμβάλλοντας  με την παροχή των υπηρεσιών του στην πρόοδο της Ελληνικής καλαθοσφαίρισης .


Β) Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο  άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και δικαίωμα απόκτησής έχουν:  

α Οι πτυχιούχοι της  Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.), με  κύρια ή πρώτη ειδικότητα την καλαθοσφαίριση, ή ισότιμης σχολής του  εξωτερικού.

β Οι πτυχιούχοι των σχολών προπονητών της  ΓΓΑ ή πτυχίο αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού

γ Οι απόφοιτοι ΙΕΚ προπονητικής  εφόσον απέκτησαν το δικαίωμα αυτό όπως ο νόμος ορίζει. 


Άρθρο 2ο 

Ο προπονητής πρέπει να ασκεί το επάγγελμά του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι χρήσιμος και στους αθλητές του αλλά  και στο Κοινωνικό Σύνολο. Έτσι ΟΦΕΙΛΕΙ: 


α Να διδάσκει στους αθλητές  του  αξίες χρήσιμες  για τον αθλητισμό, αλλά και για την ζωή τους γενικότερα, όπως την αξία  της Τιμιότητας, της Δημιουργικότητας, της  Ελευθερίας, της Προσπάθειας, της Ειλικρίνειας,  της  Δικαιοσύνης κτλ.

β Να υπερασπίζεται με σθένος όχι μόνο το επάγγελμά του, αλλά πρωτίστως τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα  των αθλητών  του, καθώς και των υπολοίπων μελών του επαγγελματικού του περιβάλλοντος.

γ Να υπερασπίζεται την ακεραιότητα  της Ελληνικής καλαθοσφαίρισης  και να αντιτίθεται σε κάθε μορφής  επέμβαση που θα έχει σαν σκοπό να βλάψει την  Ελληνική καλαθοσφαίριση. 


ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ


Άρθρο 3ο 

Ο προπονητής καλαθοσφαίρισης κατά την άσκηση του επαγγέλματός του είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ:

α Να  ασκεί το επάγγελμα του με συνείδηση του και πάντα σύμφωνα με τον νόμο.

β Να επιμορφώνεται τακτικά, να παρακολουθεί τις εξελίξεις του αθλήματος και όπου δύναται να συμμετέχει ενεργά σε αυτές.

γ Να συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια τόσο κατά την άσκηση του επαγγέλματος του, όσο και στην προσωπική του ζωή, καθώς ο προπονητής είναι πρότυπο, ειδικά για τους αθλητές μικρής ηλικίας.

δ Να  εφαρμόζει τα προπονητικά του προγράμματα  με τον καλύτερο και πιο  επιστημονικά σωστό τρόπο.

ε Να συμπεριφέρεται ανθρώπινα,  με σεβασμό και  κατανόηση στους αθλητές  του καθώς και στα υπόλοιπα μέλη του εργασιακού του χώρου, τους εφόρους, φροντιστές, ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, φιλάθλους  κτλ.

στ Να σέβεται και να βοηθά με την συμπεριφορά του τους υπόλοιπους παράγοντες του αθλήματος, όπως είναι οι   διαιτητές, οι κριτές, οι δημοσιογράφοι  κτλ

ζ Να αποφεύγει κάθε αντιδικία και  να περιφρουρεί πάντοτε την ποιότητα και το αξία του κλάδου.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ


Άρθρο 4ο

Ο προπονητής καλαθοσφαίρισης σε σχέση με τους συναδέλφους του προπονητές  είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ: 


α Να συμπεριφέρεται άψογα σ τους συνεργάτες του. Να μην υποτιμά την δουλειά τους και να μην σχολιάζει αρνητικά την ικανότητα ή την προσφορά τους προς τον εργοδότη ή προς οποιονδήποτε τρίτο. 

β Ως head coach να συμπεριφέρεται προς τον βοηθό-συνεργάτη του  ισότιμα  και όχι σαν προϊστάμενος. Να συνεργάζεται μαζί του με συναδελφικότητα  κι ευγένεια, χωρίς να  τον απασχολεί σε μη προπονητικά καθήκοντα.   Να διαφημίζει  την δουλειά  του συνεργάτη  του  τόσο στον εργοδότη όσο και προς τρίτους.

γ Ως assistant coach να τιμάει την εμπιστοσύνη του head coach στηρίζοντάς τον και προσπαθώντας  τα μέγιστα  ώστε να εφαρμοστεί το προπονητικό πλάνο και η φιλοσοφία του. Οποιαδήποτε διαφωνία   λύνεται μόνο με την προσωπική συζήτηση κι όχι με την δημοσιοποίησή  προς τρίτους ή την μεταφορά του προβλήματος στον εργοδότη.

δ Να μην χρησιμοποιεί υβριστικές ή υποτιμητικές εκφράσεις για τον αντίπαλο συνάδελφό του στον αγώνα  ή να δείχνει υπεροψία απέναντί του. 

ε Να μην εκφράζεται υβριστικά ή υποτιμητικά για συνάδελφό που πριν από αυτόν προπονούσε την ομάδα που αυτός ανέλαβε τώρα.

στ Προτού υποβάλει  μήνυση, καταγγελία ή  αναφορά  σε βάρος συναδέλφου του, να έχει  λάβει σχετική έγγραφη άδεια από το Δ.Σ. του ΣΕΠΚ.

ζ Να αποφεύγει κάθε διαπληκτισμό  και κακόπιστη ενέργεια  με συνάδελφό του προστατεύοντας το κύρος του επαγγέλματος. 

η Να υποβάλλει ένσταση πριν τον αγώνα, εάν στο αντίπαλο σωματείο ο προπονητής δεν είναι κάτοχος δελτίου ταυτότητας προπονητή.

θ Να υποβάλλει ένσταση κατά την διάρκεια του αγώνα, εάν στο αντίπαλο σωματείο άλλος δηλώνεται ως προπονητής και άλλος καθοδηγεί την ομάδα.

ι Να  τηρεί τις συμφωνίες για την αμοιβή των συνεργατών του και να παρέχει κάθε βοήθεια προς αυτούς για την εξασφάλιση και την καταβολή της αμοιβής τους από τον εργοδότη, Σωματείο ή ΚΑΕ.

ια Να τιμάει με την παρουσία του τον συνάδελφό του στις συνεντεύξεις τύπου μετά το τέλος των αγώνων που υπάρχει ανάλογη διαδικασία.


Άρθρο 5ο

Ο  προπονητής πριν συμβληθεί με Σωματείο ή ΚΑΕ,  τα οποία προηγουμένως είχαν απασχολήσει άλλο προπονητή ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ: 


α Να λάβει την διαβεβαίωση από τον εργοδότη  ότι ο προηγούμενος συνάδελφός του έχει πληρωθεί την συμφωνηθείσα αμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφερε. 

β Να επικοινωνήσει  με τον προηγούμενο συνάδελφο ώστε να λάβει και από αυτόν την διαβεβαίωση ότι έχει πληρωθεί.

γ Να αρνηθεί την συνεργασία με την ΚΑΕ ή το Σωματείο  εάν  ο  προηγούμενος συνάδελφος  δεν έχει πληρωθεί  τα συμφωνηθέντα.Άρθρο 6ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  στον άνεργο προπονητή να προσπαθεί να αναλάβει προπονητική θέση σε ΚΑΕ, σωματείο ή ομοσπονδία με ενέργειες που υποθάλπουν ή  ζημιώνουν τον προπονητή που κατέχει ήδη την προπονητική αυτή θέση όπως:

α Υποβαθμίζοντας  και επικρίνοντας την δουλειά του συναδέλφου

β Συκοφαντώντας τον συνάδελφο χρησιμοποιώντας στοιχεία της προσωπικής του ζωής. 

γ Δίνοντας τεχνικές, και όχι μόνο, συμβουλές  στους αθλητές σωματείου χωρίς την συγκατάθεση του συναδέλφου που εργάζεται εκεί


Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΠΚ


Άρθρο 7ο 

Ο προπονητής για να παραλάβει την ταυτότητά του θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να προσκομίσει το αποδεικτικό σύμβασης με το σωματείο που εργάζεται.


Άρθρο 8ο 

Ο προπονητής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του  Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων του ΣΕΠΚ.


Άρθρο 9ο

 Ο προπονητής οφείλει για την πρόοδο του κλάδου, να εκφράζει στον ΣΕΠΚ  τις ιδέες του, τις απόψεις του και φυσικά τις διαφωνίες του, πάντα με τρόπο κόσμιο και πολιτισμένο.


Άρθρο 10ο 

Ο προπονητής, είναι υποχρεωμένος  να ανταποκρίνεται σε κάθε πρόσκληση του ΣΕΠΚ  και να παρέχει τις εξηγήσεις, τα στοιχεία ή την γνώση  που του ζητούνται, πάντα για το καλό του κλάδου.


Άρθρο 11ο 

Ο προπονητής είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις, τις συγκεντρώσεις και τις κινητοποιήσεις με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών ασκήσεως του επαγγέλματός και την προάσπιση των συμφερόντων του Έλληνα προπονητή.


Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ


Η σχέση εργασίας που συνδέει τους προπονητές με τα Σωματεία, τις  ΚΑΕ  και τις Ομοσπονδίες, είναι επαγγελματική σχέση παροχής υπηρεσιών και για να υφίσταται αυτή, ο προπονητής πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να  συμβάλλεται με τον εργοδότη μέσω  σύμβασης  εργασίας  ή συμβολαίου  ή ιδιωτικού συμφωνητικού  ή πρόσληψης (ΙΚΑ) όπως ορίζει ο νόμος.

 

Άρθρο 12ο 

Ο προπονητής όταν αναλαμβάνει υπηρεσία σε κάποιο Σωματείο ή ΚΑΕ έχει την υποχρέωση:

α Να τηρεί τους όρους του ιδιωτικού συμφωνητικού – συμβολαίου που συνυπέγραψε με το Σωματείο ή την ΚΑΕ, εκτελώντας με συνέπεια κι ευσυνειδησία αυτά που προβλέπονται σε αυτό.

β Να τηρεί αυστηρά την επαγγελματική εχεμύθεια τόσο κατά την διάρκεια της συνεργασίας με το Σωματείο ή την ΚΑΕ όσο και μετά την λήξη αυτής.


Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ


Άρθρο 13ο

α Ο προπονητής είναι υποχρεωμένος  να σέβεται τα αντίπαλα Σωματεία ή ΠΑΕ, έχοντας κόσμια  συμπεριφορά στους αθλητές, παράγοντες και φιλάθλους των αντιπάλων σωματείων ή ΚΑΕ, αποφεύγοντας προσβλητικές εκφράσεις, υποτιμητική στάση και προκλητική αντιμετώπιση.

β Απαγορεύεται στον προπονητή κάθε δόλια ενέργεια  με σκοπό την ήττα  καθώς και την γενικότερη ζημία στα αντίπαλα σωματεία ή ΚΑΕ. Ο προπονητής πρέπει να είναι τίμιος και αξιοπρεπής, ενεργώντας αγωνιζόμενος   με δεοντολογικό τρόπο  για την νίκη όπως και την  προάσπιση των συμφερόντων του και των συμφερόντων της ομάδας του Σωματείου ή της ΚΑΕ στην  οποία  εργάζεται. Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ


Άρθρο 14ο 

Ο προπονητής όπως  κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, έτσι και στην προσωπική του ζωή  πρέπει να είναι αξιοπρεπής, ώστε να μην  προκαλούνται αρνητικά σχόλια για αυτόν κάτι που έχει αντίκτυπο και σε όλο τον κλάδο των Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης. 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ


……………………………………………………………………………………………………