Κατάσταση choice

ΑΝΑΛΥΣΕ ΤΟ
28/1/2014

Το παρακάτω απλό σύστημα είναι μία κατάσταση choice στην οποία οι περιφερειακοί βασιζόμενοι στην ταχύτητα και τα καλά screens θα προσπαθήσουν να βρουν ένα ελεύθερο σουτ ή να εκμεταλλευτούν το pick n' roll. Βέβαια στη διαδικασία, το παιχνίδι μας δίνει διάφορες φάσεις, όπως πάσες στους screeners, fake screens, opposite moves κτλ τα οποία πρέπει πάντα να αναλύονται στους παίκτες μας ως σημαντικές επιλογές στο παιχνίδι. 
Ο 1 Πασάρει τον 4 και κατεβαίνει στο low post της δυνατής πλευράς


Ο 5 κάνει down screen στον 3
  
 Ο 2 επιλέγει την πλευρά που θα βγει.

Ο 1 πηγαίνει από την αντίθετη πλευρά.

Οι 5 και 4 κάνει screen.


Όπου βγει η μπάλα, ο 5 κάνει pick n' roll και οι υπόλοιποι παίκτες λειτουργούν σύμφωνα με τους αυτοματισμούς που ο κάθε προπονητής χρησιμοποεί (τρίγωνα, αντίθετα screen, flare screen κτλ).

Δεσποτάκης Μάριος
Basketball Coach